อนุทิน 155358 - ต้นโมกข์

ประเทศไทยสามารถยอมรับพุทธศาสนามากกว่าอีก 1 นิกายได้หรือไม่? ตอนที่ 2

การล้อมจับต่อวัดธรรมกายนั้นเป็นเรื่องการสั่งสอนที่ดีอย่างยิ่งทีเดียว ข้อขัดแย้งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการเมือง (Thai political authorities)และพุทธศาสนามีปัญหา ตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1980 ความสำคัญของมหาเถรสมาคม (Sangha Council)เริ่มมีมากขึ้น มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรส่วนกลางในการปกครองพุทธศาสนา ไม่มีการที่ผู้ปกครองต้องได้รับความชอบธรรมจากศาสนาแบบเก่าอีกต่อไป (traditional religious legitimacy) ประเทศไทยร่วมมือกับคลื่นโลกาภิวัตน์มานานแล้ว การชนะของคอมมิวนิสต์ก็ไม่มี และการค้าเริ่มทะยานขึ้น นักการเมืองต่างร่ำรวย (materialistic legitimacy) ผ่านความเจริญเติบโตและการพัฒนามากขึ้น ความสนใจของรัฐบาลที่มีต่อมหาเถรสมาคมเริ่มถอยห่าง รวมทั้งเรื่องฉาวโฉ่กับพระที่มีชื่อเสียง (ตอนแรกเป็นที่ยอมรับ) ก็มีให้เห็นเต็มไปหมด กลับเปิดทางให้กลุ่มชาวพุทธที่ไม่ใช่อยู่ในกระแสหลักเริ่มมีชื่อเสียง บางกลุ่มเริ่มต่อต้านวัตถุ และต่อต้านโลกาภิวัตน์ (non-materialistic and non-globalization) เช่น สันติอโศก และกลับเข้ามาหาพุทธแท้ที่บริสุทธิ์ (pure form of Buddhism) และสุดไปที่อีกข้างหนึ่งก็คือกลุ่มวัดธรรมกาย ซึ่งยึดติดอยู่กับทุนนิยม

แปลและเรียบเรียงจาก

Khemthong Tonsakulrunggruang. Can Thailand tolerate more than one form of Buddhism?

…………………..เขียน 16 Nov 2017 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)