อนุทิน 155355 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง for กับ since

for + ช่วงเวลา เช่น for an hour = เป็นเวลา1 ชั่วโมง, for two weeks = เป็นเวลา 2 อาทิตย์ แต่

since + จุดเริ่มต้นของเวลา เช่น since 7 a.m. = ตั้งแต่ 7 โมง, since Monday = ตั้งแต่วันจันทร์

จาก Learn with laughter.

……………….


เขียน 16 Nov 2017 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)