อนุทิน 155323 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Move forward to better together<p></p><p>ไปทำงานแทนท่านสาธารณสุขอำเภอ  ที่ต้องไปถ่ายทำบันทึกเทปช่อง 7 ที่จังหวัดหนองคาย โดย ศปถ.อำเภอสระใครอำนวยการให้งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนก้าวหน้าได้ผลดี  และท่าน ผอ.รพ.ติดตรวจรักษาผู้ป่วย</p><p>นำเสนอประเด็นสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอำเภอสระใครปีหน้า ๑. สร้างเสริมสุขภาพ  ลดอ้วน ๒. ป้องกันและพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เน้นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๓. ป้องกันโรคอุจจาระร่วง  ๔. พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต</p><p></p><p></p>
<p></p>ความเห็น (0)