อนุทิน 155320 - จารย์แจ๊ค

 น้อมรำลึกถึงครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ เสด็รบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในสถูปสำริดโบราณ๑,๓๐๐ปีที่ขุดพบในสถูปร้างพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดม หาสารคาม # ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐-๒๕๖๐ ครบรอบ ๓๐ ปี เสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนองค์สถูปใหม่ "พระบรมธาตุ นาดูน" # บารมีองค์พระธาตุแผ่ปกร่มเย็น  พระบารมีล้นเกล้าปกแผ่ไทยร่มเย็น ทรงพระเจริญ

เขียน 12 Nov 2017 @ 21:39 () แก้ไข 12 Nov 2017 @ 21:42, ()

คำสำคัญ (Tags) #"พระบรมธาตุ นาดูน"ความเห็น (0)