อนุทิน 155319 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ธรรมชาติมอบเครื่องเล่นมาให้มนุษย์อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน  สมมุติชายกับหญิงพบกันต้องตาพาต้องใจและตกลงเป็นสามีภรรยากันแล้ว  ด้วยทุกสิ่งในโลกธรรมนี้ล้วนตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ซึ่งไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน  กาลต่อมาสามีและภรรยาเกิดปัญหาความขัดแย้งกัน  การจะแก้ไขปัญหานี้ประการหนึ่งเพื่อก่อเกิดรักกันเหมือนดังเดิมก็ต้องใช้เครื่องเล่นที่ธรรมชาติให้มานี้นั่นคือการสัมผัสเสพกามคุณอันเป็นสิ่งหล่อหลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวนั้นแล.

เขียน 12 Nov 2017 @ 21:26 ()

คำสำคัญ (Tags) #ข้อคิด#วัฒนธรรมท้องถิ่น#อุทัย เอกสะพังความเห็น (0)