อนุทิน 15528 - กมลวัลย์

  ติดต่อ

พระมหาสมโชค ธีรธฺมโม วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระครูสอนศิลป (ผ่านรายการช่อง ๙)

"ความลำบากสร้างคน ความสบายทำร้ายคน"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)