อนุทิน 15528 - กมลวัลย์

กมลวัลย์

พระมหาสมโชค ธีรธฺมโม วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระครูสอนศิลป (ผ่านรายการช่อง ๙)

"ความลำบากสร้างคน ความสบายทำร้ายคน"

เขียน 17 Jul 2008 @ 13:57 () แก้ไข 17 Jul 2008 @ 13:58, ()


ความเห็น (0)