อนุทิน #15528

พระมหาสมโชค ธีรธฺมโม วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระครูสอนศิลป (ผ่านรายการช่อง ๙)

"ความลำบากสร้างคน ความสบายทำร้ายคน"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)