อนุทิน 155276 - ต้นโมกข์

มีเพียงศาสนาเพียงอย่างเดียวที่เป็นเหตุผลในการขับไล่โรฮิงญาจากพม่าอย่างนั้นหรือ? ตอนที่ 4

 รางวัลของแคว้นต่อ

ในหมู่โครงการการพัฒนาที่มีอยู่อย่างหลากหลายนั้น โครงการท่อส่งน้ำมันนาๆชาติ ที่สร้างโดยบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (China National Petroleum Company) ซึ่งเชื่อมโยง Sittwe ที่เป็นเมืองหลวงของรัฐยะไข่ กับคุณหมิง ที่อยู่ในประเทศจีน เริ่มการก่อสร้างในเดือนกันยายน ปี 2013 ความพยายามที่กว้างขวางเหล่านี้ทำให้พม่ามีการนำแก๊สและน้ำมันจากเมือง Shewe ไปสู่เมือง Guangzhou ในประเทศจีน

 ท่อน้ำมันแบบคู่ขนานคือการส่งน้ำมันจากสถานี Kyaukphyu ไปที่ประเทศจีน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการที่ปรึกษากลาง (the neutral Advisory Commission) ที่รัฐยะไข่กระตุ้นให้รัฐบาลพม่ามีการประเมินผลกระทบที่ครอบคลุม (a comprehensive impact assessment)

ในความเป็นจริง คณะกรรมการเห็นว่าท่อส่งน้ำมันกำลังทำให้ชุมชนอยู่สภาวะเสี่ยง มีความตึงเครียดที่มีนัยยะสำคัญกับการยึดที่ดิน, การชดเชยต่ออันตรายอย่างไม่เพียงพอ, การทำลายสภาวะแวดล้อม, และการเข้ามาของคนต่างชาติแทนที่จะเป็นการจ้างงานในชุมชน

ในขณะที่ท่าเรือน้ำลึก ได้รับเงินทุนและการสร้างจากประเทศอินเดีย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาระบบการขนส่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดแห่งของเมียนมาร์ที่เรียกว่า “Kaladan Multi-modal Transit Transport Project” จุดมุ่งหมายก็คือเชื่อมต่อรัฐมิโซรัม (Mizoram) ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในอินเดียกับอ่าวเบงกอล

พื้นที่ชายฝั่งของรัฐยะไข่เห็นได้ชัดว่ามีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์กับอินเดียและจีน ดังนั้น รัฐบาลพม่าจึงมีส่วนได้เสียในการจัดการที่ดิน และเตรียมตัวเพื่อการพัฒนา รวมทั้งต้องกระตุ้นให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้สามารถดูได้ในการเคลื่อนตัวทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical maneuvering) บทบาทของบังคลาเทศในการจัดหาหรือให้ที่พักแก่ผู้อพยพต้องตรวจสอบต่อไป (contested) ในการแย่งอำนาจนั้น ราคาของมนุษย์จะต้องสูงกว่าเสมอ


เขียน 08 Nov 2017 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)