อนุทิน 15527 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เริ่มใช้ Catalyst ได้เข้าที่หน่อยๆ แล้ว เครื่องเริ่มเดิน เดี๋ยวตั้งต้นได้ที่แล้วจะได้ส่งไม้ต่อให้กล้าได้เลย

เขียน 17 Jul 2008 @ 13:40 ()


ความเห็น (0)