อนุทิน 155266 - เก็จถะหวา

         วันพุธที่  ๘   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
                      วันนี้เปิดเทอมมาครบหนึ่งสัปดาห์แล้วมี
ความตั้งใจว่าเทอมนี้ อย่างน้อยคงได้เรียนได้สอนอย่างเต็มที่
แม้จะมีกิจกรรมลูกเสือ กีฬา  แต่นั่นก็ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน เพราะทุกคนต้องได้รับการฝึกทุกด้าน
เด็กเก่งวิชาการอย่างเดียวอาจจะเอาตัวรอดในสังคมซับซ้อนไม่ได้

เขียน 08 Nov 2017 @ 07:02 ()

คำสำคัญ (Tags) #สังคม#การเรียนการสอน#ดนตรี กีฬาความเห็น (0)