อนุทิน 155235 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๖๒๔ |

"..."

วันนี้ (๔ พ.ย.๖๐) สอนพระเป็นวันแรก

เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ใช้พื้นที่โรงเรียนวัดสวนดอกเป็นห้องเรียน

ระดับการศึกษาของพระท่านแตกต่างกันอย่างมาก
ตั้งแต่ไม่จบปริญญาตรีไปจนถึงจบปริญญาโทแล้ว

ดังนั้น การถวายความรู้แบบวิชาการจ๋า อาจจะไม่เหมาะสม
ใช้วิธีการลงทำ พระท่านจะชอบมากกว่า

แค่พยายามจะให้ท่านสมัคร e-mail ก็ใช้เวลาไปเป็นชั่วโมง
ไม่รวมจะพยายามให้ท่านสมัคร Classstart 555

นานเลยล่ะ แต่ได้มอบงานให้ท่านไปทำมาแล้ว
เขียนร่างโครงงานมาส่งสัปดาห์หน้า

เริ่มต้น คือ นมัสการพระคุณเจ้า
ตอนจบ คือ ตามอัธยาศัย

และท่านสวด "อรหังสัมมา ..." ปิดท้ายความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สาธุ

อนุโมทนากับคุณครูของพระด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณหมอธิ ;)…

สอนเสร็จได้รับพรด้วยนะครับ…สาธุ…

เขียนเมื่อ 

สาธุ ;)…