อนุทิน 155229 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Self care ช่องปากเด็กปฐมวัย  อำเภอสระใคร  หนองคาย  

ในโครงการฯ ใหญ่ของเขตบริการสุขภาพที่ ๘  

วิพากษ์โดย พญ.สุพัตรา  ศรีวณิชชากร  และ ผศ.ดร.ภัทระ  แสนไชยสุริยาความเห็น (2)

ตามไปอ่านบันทึกแล้วคร้าบ…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคร้าคุณเพชรฯ