อนุทิน 155221 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายอำเภอสระใคร  โรงพยาบาลสระใคร  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร  รพ.สต.สระใคร  คอกช้าง  บ้านฝาง  อาสาสมัครสาธารณสุข  จิตอาสาด้านการแพทย์และพยาบาล  ร่วมเตรียมหน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคายความเห็น (0)