อนุทิน 155213 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง lie กับ lay

to lie (ไลย์) เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรม แปลว่า นอน  แต่ lay (เลย์) แปลว่า กก คว่ำ พาด วาง เป็นกริยา ที่ต้องมีกรรมมารับ

นอกจากนี้ to lie ยังแปลว่าโกหกได้อีกอย่างนะครับ

ปัญหาของเราก็คือตอนเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่ 2 และ 3 กับกริยาเติม ing ครับ

การทำเราต้องดูที่บริบท และต้องท่องข้างล่างให้ได้ครับ

To lie lay lain lying = นอน

To lie lied lied lying = โกหก

To lay laid laid lying = กก คว่ำ พาด วาง

ตัวอย่างนะครับ

1. to lie = นอนลง

He lies down on the sofa to watch TV. เขานอนลงบนโซฟาและดูทีวี (โปรดสังเกต to lie ไม่มีกรรมมารับ)

He lay down on the floor reading the newspaper yesterday. เมื่อวานนี้เขานอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ (โปรดสังเกต เราใช้ lay เพราะว่าประโยคนี้เป็น Past Tense ครับ)

2. to lie = โกหก

My boyfriend lies to me about his past. เเฟนของฉันโกหกฉันเกี่ยวกับอดีตของเขาล่ะเธอ (โปรดสังเกต to lie ต้องมี to ตามติดอยู่เลยเสมอ)

They lied to me about reward they received. พวกเขาโกหกฉันเกี่ยวกับรางวัลที่พวกเขาได้รับมา

3. to lay = กก คว่ำ พาด นอนที่ต้องมีกรรมมารับ

Don't make a loud noise or the chicken will stop laying eggs. อย่าทำเสียงดังสิเดี๋ยวไก่ก็จะไม่วางไข่กันพอดี (โปรดสังเกต to lay ต้องมีกรรมมารับเสมอ)

Yesterday I laid the book down on this table. เมื่อวานฉันวางหนังสือไว้ที่โต๊ะนี้

จาก Learn with laughter 

เขียน 03 Nov 2017 @ 19:14 ()


ความเห็น (0)