อนุทิน 155204 - เก็จถะหวา

วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
                 เปิดเรียนเป็นวันที่สอง  การเรียนการสอนในแต่ละชั้น
แต่ละวิชา และกิจกรรมอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นปกติ
ธุรการโรงเรียนแจ้งว่าวันเสาร์นี้ต้องไปประชุมที่เขตพื้นที่ เพื่อปรึกษา
หารือหาข้อตกลงเรื่องงานทักษะวิชาการ ซึ่งทางเขตจะจัดขึ้นเพื่อ
แข่งขันและคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อที่จังหวัดกำแพงเพชร
ภายในเดือนธันวาคมต่อไป  สำหรับวิชาภาษาไทยโรงเรียนเราได้เป็น
ตัวแทนระดับเครือข่ายเข้าไปแข่งขันระดับจังหวัด ที่โรงเรียนอนุบาล
ลำพูนสองรายการคือ ปริศนาวรรณคดีไทย  และกลอนสี่นั่นเอง
เอาใจช่วยนักเรียนทั้งสองทีมค่ะ สู้สู้

เขียน 02 Nov 2017 @ 20:18 () แก้ไข 02 Nov 2017 @ 22:56, ()

คำสำคัญ (Tags) #กลอนสี่ความเห็น (0)