อนุทิน 155203 - ต้นโมกข์

การโจมตีต่อพวกโรฮิงญาไม่ใช่แต่เพียงเรื่องศาสนาเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องที่ดินอีกด้วย ตอนที่ 3

ในรัฐยะไข่ ทหารอาจสนับสนุนลัทธิพุทธแบบสุดโต่งในการทุบทำลายชาวโรฮิงญา พุทธในรัฐยะไข่นั้นจนพอๆกับชาวโรฮิงญา พวกทหาร ที่เป็นผู้ดำเนินการทางธุรกิจทางที่ดินมานานแล้ว ไม่มีวันสูญเสีย พวกเขาทำให้การขับไล่ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นสำหรับชาวโรฮิงญา การใส่อคติต่อชาวมุสลิมโรฮิงญา และการก่ออาชญากรรมต่อชุมชนโรฮิงญา อาจไปกันได้ดีกับจุดมุ่งหมายขั้นสูงสุดของทหาร หากมีการจับได้ พวกเขาก็แค่บอกว่าเป็นธุรกิจของการพัฒนานั่นเอง

พวกเราได้เห็นถึงการทุบทำลายหมู่บ้านของชาวโรฮิงญาที่เด็ดขาดและรวดเร็วใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีการอพยพที่ต้องใช้ความรุนแรงเหมือนเมื่อครั้งก่อนๆ  ในความเป็นจริง พวกเขาต้องการลบร่องรอยหมู่บ้านชาวโรฮิงญาให้หมดไปจากพม่า ในขณะที่การโจมตีและการขับไล่ด้วยอาวุธมิใช่สิ่งใหม่สำหรับชาวโรฮิงญา แต่ดูเหมือนจะมีวิธีการที่ตั้งใจและเลวสามานย์ในการลบชุมชนของชาวโรฮิงญาไปพร้อมๆกัน

ในการโจมตีทางทหารย้อนกลับไปเมื่อปี 2014 ทหารได้เคลื่อนย้ายชุมชนชาวโรฮิงญาที่ได้รับผลกระทบไปอยู่ที่ค่ายที่รัฐบาลเข้าควบคุม ด้วยสัญญาว่าพวกเขาจะไม่กลับไปที่หมู่บ้านอีก การย้อนกลับไม่เคยเกิดขึ้น และทหารก็ไม่รับผิดชอบต่อชาวโรฮิงญาที่ถูกฆ่า และเผาบ้าน และไร่นาสาโทเสียหมดสิ้น

แปลและเรียบเรียงจาก

Saskia Sassen. The Assault On The Rohingya Is Not Only About Religion- It’s Also About Land. 

เขียน 02 Nov 2017 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)