อนุทิน 155200 - เพชรน้ำหนึ่ง

-02/11/2560

-ถือโอกาสเขียนบันทึก..

-ส่งต่อประสบการณ์ชีวิตและสืบสานวิถีอารยธรรมแห่งการกิน..

-กับเมนูพื้นบ้าน

-น้ำยาปูนา....

-ที่นี่ครับ https://www.gotoknow.org/posts...


เขียน 02 Nov 2017 @ 13:58 ()

คำสำคัญ (Tags) #น้ำยาปูนาความเห็น (0)