อนุทิน 155195 - ต้นโมกข์

การใช้ Would you mind…………….?

Would you mind+ กริยาเติม ing? เสมอ วลีนี้จะแปลว่า คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะ..........? เช่น

Would you mind opening the window? คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?

ประเด็นสำคัญอยู่ที่การตอบครับ

-หากรังเกียจ (คือไม่ยอมให้เขาทำอย่างว่า) ให้ตอบว่า Yes, I mind

-แต่ถ้าไม่รังเกียจ (อนุญาตให้ทำอย่างว่า) ให้ตอนว่า No, I wouldn’t mind. เช่น

Would you mind helping me with my homework? คุณจะรังเกียจไหมถ้าช่วยฉันทำการบ้าน?

-หากรังเกียจ ต้องตอบว่า Yes, I would mind. I am too busy. ฉันเกรงว่าไม่อาจช่วยได้ เพราะมีธุระยุ่ง

- หากไม่รังเกียจ ต้องตอบว่า No, I wouldn’t mind. ได้สิ ฉันไม่รังเกียจหรอก What’s the problem? มีปัญหาอะไรเหรอ?

จาก Learn with laughter 


เขียน 01 Nov 2017 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)