อนุทิน 155187 - ต้นโมกข์

การโจมตีต่อพวกโรฮิงญาไม่ใช่แต่เพียงเรื่องศาสนาเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องที่ดินอีกด้วย ตอนที่ 1

การเผาหมู่บ้านและการจำกัดชุมชนชาวโรฮิงญาอาจเกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนา (development projects) ที่ให้ทุนโดยจีนมากกว่าจะเป็นเรื่องอคติทางศาสนาก็ได้

กรุงปารีส--- ศาสนาและความเป็นชาติพันธุ์ได้กลายมาเป็นปัจจัยหลักในท้องที่และข่าวต่างชาติในเรื่องการประหัตประหารชาวโรฮิงญาในพม่า การฆ่าฟันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและโหดเหี้ยมที่กระทำต่อชาวโรฮิงญา

แต่ย่อมมีข้อจำกัดอยู่หลายข้อในการอธิบายความรุนแรงที่ดำรงมาอย่างยาวนานอันนั้น การพัฒนา 2 ประการทำให้ฉันตั้งคำถามว่าศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวเหรอในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้

การพัฒนาอันแรกก็คือการตัดสินใจของรัฐบาลพม่าที่จะทำในปี 2016 ในการนำที่ดินในชนบทของรัฐยะไข่ประมาณ 3 ล้านเอเคอร์ เพื่อกันให้เป็น “การพัฒนาทางเศรษฐกิจ” ของชาติ ก่อนหน้านี้ ตามการรายงานของรัฐบาล รัฐยะไข่มีพื้นที่ที่กันไว้เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจแค่ 17,000 เอเคอร์เท่านั้น

แปลและเรียบเรียงจาก Saskia Sassen. The Assault On The Rohingya Is Not Only About Religion- It’s Also About Land.

เขียน 31 Oct 2017 @ 19:14 ()


ความเห็น (0)