อนุทิน 155171 - เก็จถะหวา

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
          เมื่อวานเย็นได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว
ในอำเภอแม่ทาของเรา เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ สมัยสร้าง
ทางรถไปจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ ที่บ้านทาชมภู นั่นคือ สะพานขาว
ข้ามน้ำแม่ทา สร้างขึ้นหลังจากขุดอุโมงค์ขุนตานลอดใต้ภูเขามา 
อุโมงค์ขุนตาน เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
จากจำนวนทั้งสิ้น 7 อุโมงค์มีความยาวถึง 1,352.15 เมตร
ในอดีตบริเวณนี้ยังเป็นถิ่นทุรกันดาร เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ และโขดเขาสูง การก่อสร้างจึงต้องใช้
ความอุตสาหะพากเพียรอย่างยิ่ง สะพานขาว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2462
โดยมีนายพลเอก กรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นวิศวกรควบคุมงาน
เป็นสะพานทางรถไฟสีขาวโดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางทุ่ง ถัดจากอุโมงค์ขุนตาล
แตกต่างจากสะพานรถไฟอื่น คือเป็นโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 87.3 เมตร
ซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกและท้าทาย ด้วยการคำนวณและควบคุมงานที่ยอดเยี่ยม
ทำให้สะพานทาชมพูยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ ทั้งที่อายุเกือบ 100 ปีแล้วความเห็น (0)