อนุทิน 155159 - ต้นโมกข์

คำว่า zeal (ซีล) คนละคำกับ seal นะครับ แปลว่า ความมุ่งมั่น หรือมีใจจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่ง

คำเหมือน ได้แก่ passion, ardor, fervor

ตัวอย่าง 

Teaching aerobics every day requires consistent energy and zeal. การสอนอาโรบิคทุกวันต้องการพลังงานและใจมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อจริงๆ


จาก Learn with laughter

………………


เขียน 28 Oct 2017 @ 18:24 ()


ความเห็น (0)