อนุทิน 155157 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้ช่วยยืนยันว่ายาลดไขมันกลุ่ม statins เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานจริงๆ ดังนั้นในคนที่ต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงๆควรจะต้องติดตามดูภาวะเบาหวานด้วย แต่ก็ยังคงต้องใช้ยาเพราะประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองยังคงมากกว่าความเสี่ยงนี้นั่นเอง อ่านได้จาก Statin use and risk of developing diabetes: results from the Diabetes Prevention Program. BMJ Open Diab Res Care. Published online October 23, 2017.ความเห็น (0)