อนุทิน 155146 - เก็จถะหวา

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๐
          วันนี้ได้ไปร่วมงานพิธีวางดอกไม้จันทร์ และเผาดอกไม้จันทร์
ที่วัดศรีมงคลเหมืองลึก  ซึ่งเป็นสถานที่จัดของอำเภอแม่ทา มีประชาชน
พ่อค้า ข้าราชการ และจิตอาสาจากตำบล หมู่บ้านต่างๆมากมาย เดินทาง
มาวางดอกไม้จันทร์  พิธีจัดได้อย่างดี ราบรื่น เรียบร้อย รู้สึกเศร้าแต่ก็มี
กำลังใจว่าคนไทย ยังรักและสามัคคีกัน ทุกคนรักในหลวง สำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ต่างสัญญาว่าจะทำดีตามรอยพระยุคลบาท ถ้าเป็นไปเช่นนั้น
บ้านเมืองเราต้องเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป

เขียน 27 Oct 2017 @ 00:51 ()

คำสำคัญ (Tags) #ดอกไม้จันทร์ความเห็น (0)