อนุทิน 155128 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้เกี่ยวกับการกินเหล็กเสริม น่าสนใจที่ผลน่าจะเอาไปปรับใช้ได้กับผู้ที่ต้องกินเสริม เพราะการศึกษานี้พบว่าการกินเหล็กเสริมนั้น กินแบบวันเว้นวัน การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการกินต่อเนื่องกันทุกวัน ซึ่งผู้วิจัยบอกว่าความรู้นี้อาจจะช่วยให้คนที่ต้องกิน ยินดีจะกินเสริมมากขึ้นก็ได้ อ่านได้จาก Iron absorption from oral iron supplements given on consecutive versus alternate days and as single morning doses versus twice-daily split dosing in iron-depleted women: two open-label, randomised controlled trials. Lancet Haematol Published: 09 October 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2352-3026 (17)30182-5.

เขียน 25 Oct 2017 @ 14:23 () แก้ไข 25 Oct 2017 @ 15:24, ()

คำสำคัญ (Tags) #การกินเหล็กเสริม#การดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย#วิธีกินเหล็กเสริมความเห็น (0)