อนุทิน 155124 - เก็จถะหวา

วันจันทร์ที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐

วันปิยมหาราชอีกครั้ง  ก่อนจะถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๐  เดือนตุลาคมช่างเป็น
เดือนแห่งความวิปโยคโศกเศร้าของคนไทย
โดยแท้.....

เขียน 24 Oct 2017 @ 23:15 ()

คำสำคัญ (Tags) #ตุลาคม#วิปโยคความเห็น (0)