อนุทิน 155102 - เก็จถะหวา

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
             วันนี้พบกับนักเรียนใต้ถุนบ้าน เด็กได้ชื่อว่า
วิญญานบริสุทธิ์ใสซื่อ ได้เรียนได้เล่นคือชีวิต คือความสุขแล้ว
ไม่คิดกังวลเรื่องกินเรื่องอยู่ บางครั้งการได้หวนกลับไป
 คิดอะไรแบบเด็กๆ ทำอะไรแบบเด็กๆ ก็รู้สึกดีขึ้น พร้อมที่
 จะเผชิญปัญหาในชีวิตได้  ตัดความกังวลออกไป พอผ่านพ้น
 ปัญหาจึงรู้ว่าแท้ที่จริง  เรากังวลมากไปเปล่าๆ เสียพลังใจ
ไปกับการคิดห่วงล่วงหน้าตั้งเยอะ  ที่แท้ก็ไม่ได้ยากเย็นอย่าง
ที่คิดเอาไว้เลย อาชีพครูเป็นอาชีพที่คลุกคลีกับเด็กเป็นประจำ
หากใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์  คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถ่ายทอดความสดใสและจิตวิญญานความเป็นเด็กมาไว้ที่ตัวครู
บ้าง  การทำงานก็จะมีความสุข เข้าใจเด็กมากขึ้น และเด็กก็
จะรู้สึกสนิทใจ และเข้าใจครูเช่นกัน การเรียนการสอนก็จะเป็น
ไปโดยราบรื่น....

เขียน 22 Oct 2017 @ 23:14 () แก้ไข 22 Oct 2017 @ 23:17, ()

คำสำคัญ (Tags) #วัยใส#คิดแบบเด็ก#วิญญานความเห็น (0)