อนุทิน 15510 - BM.chaiwut

  ติดต่อ

 • พุทโธ ก่่อตั้ง ศาสนา
 • ธัมโม เนื้อหา บ่งชี้
 • สังโฆ สืบต่อ มาดี
 • วันนี้ อาสาฬ หบูชา
 • แรกเริ่ม สำแดง คำสอน
 • ตัดตอน ที่สุด ออกมา
 • คงเหลือ สายกลาง มัชฌิมา
 • นำพา ดำเนิน ชีวิต
 • ยกกร พนม ก้มกราบ
 • รับทราบ มงคล สถิต
 • คงอยู่ เชิดชู ผู้ศิษย์
 • แนบสนิท เป็นหนึ่ง ถึงโมกข์
 • แม้นว่า ยังอยู่ เวียนว่าย
 • ยังพ่าย ยังอยู่ คู่โลก
 • ยังตาย ยังสุข ยังโศรก
 • มีโชค พบพุทธ สืบเทอญ….
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)