อนุทิน 155089 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านรายงานวิเคราะห์นี้ในคนอเมริกันแล้ว สงสัยว่าบ้านเราก็น่าจะไปในทางเดียวกัน น่าเป็นห่วงทีเดียว เขารวบรวมข้อมูลช่วงสิบปี จาก 2004 ถึง 2014 พบว่าปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ระดับไขมันผิดปกติ การสูบบุหรี่ การใช้ยาเสพติด เพิ่มขึ้นทุกอย่างทั้งๆที่มีมาตรการให้ตระหนักเพื่อจะได้ลดลง อ่านได้จาก Increasing prevalence of vascular risk factors in patients with stroke:A call to action. Neurology. Published online October 11, 2017. doi: http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000004617. 

เขียน 21 Oct 2017 @ 17:40 ()

คำสำคัญ (Tags) #stroke#โรคหลอดเลือดสมอง#ปัจจัยเสี่ยงความเห็น (0)