อนุทิน 155086 - ต้นโมกข์

การใช้ must have/ might have

เราใช้ must have+ กริยาช่องที่ 3ในกรณีที่เรามั่นใจแล้วถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต แต่เราใช้ might have+ กริยาช่องที่ 3 ในกรณีที่ เราไม่มั่นใจว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นในอดีตหรือเปล่าเช่น

Paul is exhausted, so he must have done exercise. พอลหมดพลังไปเลยดังนั้นเขาต้องมีการออกกำลังอย่างหนัก He might have hiked in themountain. เขาน่ามีการปีนเขา or he might have swum in thesea. หรือไม่ก็เขาอาจต้องว่ายน้ำข้ามทะเล

.............


เขียน 21 Oct 2017 @ 13:37 ()


ความเห็น (0)