อนุทิน 155061 - prayat duangmala

ได้อ่านหนังสือ ของ ดร.ภัทร  การมองโลกมองคนในมุมบวก..ก็ทำให้เกิดแง่คิดมุมมองกับตนเองได้มากขึ้น ถ้าเราคิดกับคนอื่นเป็นลบ..แสดงว่าเรามีข้อที่ต้องแก้ไขมาก..ถ้าคิดจำทำงานใหญ่ก็คงมองผ่านเรื่องเล็กๆไปให้ได้ สามารถใช้คนเป็น บอกคนได้ มองตนออก งานที่จะทำก็ผ่านไปได้

เขียน 17 Oct 2017 @ 21:42 ()


ความเห็น (1)

รับทราบ/ถือปฏิบัติครับ