อนุทิน 155059 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษานี้ทำให้รู้ว่า การออกกำลังกายยังไงก็มีประโยชน์ ข้อมูลจากคนสุขภาพปกติเป็นหมื่น ในช่วงเวลา 9-13 ปี พบว่าในกลุ่มที่มีการออกกำลังกายแบบที่ชอบ ไม่ต้องหนัก ไม่ต้องนาน ก็ยังสัมพันธ์กับการมีอาการซึมเศร้าน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ออกกำลังอะไรเลย อ่านได้จาก Exercise and the Prevention of Depression: Results of the HUNT Cohort Study. American Journal of Psychiatry. Published online: October 03, 2017. Am J Psychiatry. Published online October 3, 2017. 

เขียน 17 Oct 2017 @ 20:33 ()

คำสำคัญ (Tags) #การออกกำลังกาย#อาการซึมเศร้าความเห็น (0)