อนุทิน 155048 - เก็จถะหวา

วันอาทิตย์ที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐

                กำหนดบินกลับเมืองไทยบ่ายวันนี้  แต่ภาคเช้ายังเที่ยวชม มหาวิทยาลัยเก่าแก่
กลางเมืองฮานอย  และวัดกลางทะเลสาบ การเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญมาก และ
คุณธรรมก็ต้องควบคู่กันไป  ปรัชญาของท่านขงจื้อมีความหมายต่อวัฒนธรรมของชาวจีน
ทั้งแผ่นดินใหญ่และโพ้นทะเล ความยิ่งใหญ่ อำนาจต้องมีคุณธรรมกำกับ เมตตากรุณา
ซื่อสัตย์ กตัญญูเป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์ทุกคนจะต้องสำนึกเอาไว้ที่นี่เวียตนามก็รับถ่ายทอด
วัฒนธรรมเช่นนั้น แม้จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของนักล่าอาณานิคมนานหลายปี แต่อารยธรรม
ที่ฝังรากลึกยังคงอยู่นั่นแหละ ที่ทำให้ความเป็นชนชาติยังคงอยู่
               บ่ายบินกลับจากฮานอยสู่สุวรรณภูมิ และจากสุวรรณภูมิสู่เชียงใหม่ 18.10 น.ตามเวลา

เขียน 16 Oct 2017 @ 21:56 () แก้ไข 16 Oct 2017 @ 21:58, ()

คำสำคัญ (Tags) #ความรู้#คุณธรรม#ปรัชญา#ขงจื้อความเห็น (0)