อนุทิน 155046 - เก็จถะหวา

วันศุกร์ที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐

               เวียตนามหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนของเรา
ปกครองด้วยระบบสังคมนิยม  ได้รับการปลูกฝังเรื่องความอดทน ขยัน
กล้าหาญ  นับตั้งแต่นานมาเขาตกอยู่ใต้การปกครองของจีน และต่อมาก็
ฝรั่งเศส จนกระทั่งท่านโฮจิมินห์กู้ชาติประกาศอิสระภาพ และต่อสู้จนหลุดพ้น
จากอำนาจฝรั่งเศส  แต่ก็ยังมีสงครามแบ่งแยกดินแดนอีก โดยมีรัสเซีย กับอเมริกา
หนุนหลังคนละฝ่ายต่างไม่ยอมรามือ เมื่อสงครามดำเนินไปประชาชนก็อยู่อย่าง
ลำบากยากแค้นอีกนาน กว่าอเมริกาจะยอมถอยทัพไป  ยังดีที่ประชาชนเวียตนาม
ยังไม่ท้อถอยในการสร้างชาติใหม่ เดี๋ยวนี้ความเจริญทุกด้านเข้ามา
เวียตนามปลูกฝังให้คนรักชาติ และปลูกฝังให้เด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการศึกษา
และขยัน อดทน จนบัดนี้เวียดนามคือเสือตัวใหม่ที่ยืนผงาดบนพื้นฐานแห่ง
ความมุ่งมั่น สามัคคี  เมื่อเหตุการณ์สงบต่างชาติ ก็เข้ามาลงทุน เศรษฐกิจก็
เริ่มขยายตัว  ประเทศก็ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด สงครามสอนให้คนรู้

เขียน 16 Oct 2017 @ 21:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #สงคราม#สามัคคี#อาเซียน#เวียตนามความเห็น (0)