อนุทิน 155045 - เก็จถะหวา

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐

          ออกเดินทางไปกะคณะทัวร์ของกลุ่มครูบ้านธิ แต่เช้ามืด ออก
จากเชียงใหม่ไปสุวรรณภูมิและต่อเครื่องไป ฮานอย ถึงจุดหมาย ก็บ่าย
ไปยืนอยู่ในดินแดนโฮจิมินห์ ชมหุ่นกระบอกน้ำศิลปะการแสดงที่เป็น
หนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม น่าดูชมมาก  จากนั้นทานอาหารเย็น
และเข้าที่พักที่ โรงแรม Moon view hotel....

เขียน 16 Oct 2017 @ 21:21 ()

คำสำคัญ (Tags) #โฮจิมินห์#เวียตนาม#หุ่นกระบอกน้ำความเห็น (0)