อนุทิน 155044 - เก็จถะหวา

วันพุธที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐
  

           กำหนด เริ่มเปิดโรงเรียนใต้ถุนบ้าน มีนักเรียนเริ่มทยอยมาแต่เช้า
แม้จะปิดเทอม ผู้ปกครองบางท่านก็ไม่ว่างจะดูแล  สังคมเปลี่ยนไปทุกคน
ต้องหาเลี้ยงปากท้อง ปากกัดตีนถีบเพื่อครอบครัว เด็กต้องการคนดูแล และ
ใต้ถุนบ้านก็รับดูแลพวกเขาช่วงปิดเทอม  วันนี้ร่วมประชุมประเด็นสิ่งแวดล้อม
ที่สวนภูดินพรรณไม้  การปกป้องสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านเพื่อลูกหลานเขาจะได้
มีพื้นที่ในการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยเป็นเรื่องจำเป็น มิเช่นนั้นคงลำบากในอนาคตแน่ๆ
ถ้าปล่อยให้คนเห็นแก่ตัวบางพวกฉกฉวยโอกาส

เขียน 16 Oct 2017 @ 20:59 ()

คำสำคัญ (Tags) #สิ่งแวดล้อม#ปิดเทอม#โรงเรียนใต้ถุนบ้านความเห็น (0)