อนุทิน 155040 - ต้นโมกข์

การใช้ should have

เราใช้ should have + กริยาช่องที่ 3ในกรณีที่เราบอกว่าควรทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอดีต แต่ไม่ได้ทำ เช่น

My team lost the match. ทีมฉันพ่ายแพ้ในการแข่งขัน Theyshould have played better. พวกเขาควรเล่นให้ดีกว่านี้(แต่จริงๆแล้วเล่นได้ไม่ดี)

I missed my flight. ฉันไปขึ้นเครื่องบินไม่ทัน Ishould have set off earlier. ฉันน่าจะเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่(แต่ไม่ออกเดินทาง)

............


เขียน 16 Oct 2017 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)