อนุทิน 155027 - ปัญญาชน ชายขอบ

รู้ทั้งรู้ว่าลำบากแน่ แต่จำต้องทนยอมลำบาก กับ

ลำบากเพราะอยากได้, อยากครอบครอง, อยากมี, อยากเป็น มันต่างกันฟ้ากับดิน

ไม่คิดก่อนพูดหรือพูดโดยไม่คิด  กับ

พูดในสิ่งทีไม่รู้ และ ไม่เข้าใจ คุณค่ามันต่างกัน

เขียน 14 Oct 2017 @ 13:00 ()


ความเห็น (0)