อนุทิน 155020 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๖๐๗ |

"..."

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำ หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ซึ่งได้รวบรวมภาพธนบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ออกใช้หมุนเวียนและธนบัตรที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ พร้อมให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้ทั้งในรูปแบบ e-book และ PDF

https://www.bot.or.th/Thai/Ban...

เขียน 13 Oct 2017 @ 13:12 () แก้ไข 13 Oct 2017 @ 13:15, ()

คำสำคัญ (Tags) #ดาวน์โหลด#ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ความเห็น (0)