อนุทิน 155017 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่างคำที่สะกดใกล้เคียงกัน

1. conscious/ conscience

คำว่า conscious แปลว่า ตื่นอยู่ หรือรับรู้อยู่ แต่ conscience จะแปลว่า แยกได้ว่าอะไรผิดและอะไรถูก

2. council/ counsel

คำว่า council แปลว่า การประชุมเพื่อถกเถียงเพื่อให้ได้ข้อตกลง หรือสภา (คำนี้เป็นคำนาม) แต่ counsel จะแปลว่า ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษา

3. eminent/ imminent/ immanent

คำว่า eminent แปลว่า อยู่ในระดับสูง เด่น หรือที่ได้รับการเคารพ imminent แปลว่า ใกล้ ใกล้จะมาถึง ใกล้ถึงอันตราย และ immanent แปลว่า มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

4. illicit/ elicit

คำว่า illicit แปลว่า ผิดกฎหมาย แต่ elicit จะแปลว่า นำออกมา ล้วงออกมา ทำให้ความจริงปรากฏ

5. its/ it’s

คำว่า its เป็นสรรพนามแปลว่าของมัน ส่วน it’s คือตัวย่อของ it is มันคือ

6. lead/ led

คำว่า lead จะแปลว่า นำคนไปสู่บางอย่าง ส่วน led เป็นช่อง 2 ของ lead

จาก Learn with laughter


เขียน 13 Oct 2017 @ 10:05 ()


ความเห็น (0)