อนุทิน 155013 - ต้นโมกข์

กริยาที่เกี่ยวกับการใช้มือในการทำบางสิ่งบางอย่าง

1. squeeze เป็นกริยา อ่านว่า สควีซ แปลว่า บีบเพื่อทำให้บางสิ่งบางอย่างออกมา

2. squash เป็นกริยา อ่านว่า สคว้อช แปลว่า ทำบางสิ่งบางอย่างบาดเจ็บ หรือสูญเสียรูปทรง

3. press เป็นกริยา อ่านว่า พเรส แปลว่า กด

4. crush เป็นกริยา อ่านว่า ครัช แปลว่า คั้น บีบ

5. crumple เป็นกริยา อ่านว่า ครั้มเพิล แปลว่า ขยำ

6. wring เป็นกริยา อ่านว่า ริง แปลว่า บิด

จาก Learn with laughter 


เขียน 12 Oct 2017 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)