อนุทิน 155008 - ต้นโมกข์

การใช้ to tell เมื่อเป็นคำสั่ง

เราสามารถใช้ to tell เมื่อเป็นคำสั่งได้ แต่ต้องตามด้วย to + กริยาช่องที่ 1 เสมอครับ มีโครงสร้างดังนี้ to tell + กรรม+ to+ กริยาช่องที่ 1 เช่น

My teacher tells me to study hard. ครูสั่งให้ฉันขยันเรียนหน่อย

The teacher tells me to do no my homework. ครูสั่งให้ฉันไม่ต้องทำการบ้าน

The teacher tells me to not to talk in class. ครูสั่งฉันไม่ให้พูดในห้อง

จาก Learn with laughter 


เขียน 11 Oct 2017 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)