อนุทิน 154995 - เก็จถะหวา

วันจันทร์ที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐

     วันนี้มีงานกีฬาสีภายในโรงเรียน  ดีใจกับนักเรียนมากกับ
การที่โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออกในศักยภาพ
ของตัวนักเรียนเอง ในด้านกีฬา  ดุริยางค์  การร่วมมือวางแผนในการทำงาน
ร่วมกัน  นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน จากประสบการณ์จริง รอยยิ้ม ความสุข
ความดีใจ  เสียใจที่นักเรียนได้รับรู้จะสอนให้เขาสามารถปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้เป็นอย่างดี  ข้อสอบกี่ร้อยข้อก็ไม่เท่าบทเรียนผ่านกิจกรรมเช่นนี้
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, เมฆ, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ


เขียน 09 Oct 2017 @ 20:58 ()

คำสำคัญ (Tags) #กิจกรรม#กีฬาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

หายไปนานเลยครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ