อนุทิน 154984 - เก็จถะหวา

วันอาทิตย์ที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐

       ห้าทุ่มแล้ว ฝนยังพรำอยู่ไม่ขาดสาย  น่าห่วงถึงงานกีฬาสีพรุ่งนี้เช้า...
ภาคเช้าวันนี้คณะครูและบุคลากร พากันไปช่วยเตรียมงาน  สถานที่  อุปกรณ์ต่างๆ ไว้แล้วหาก
พรุ่งนี้เช้าฝนยังตก งานคงกร่อยไปเลยล่ะ  ก็ทำอย่างไรได้ละนะ ฤดูกาลของฝนนี่นา
แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พรุ่งนี้ ฟ้าสว่าง และฝนหยุดตกสักหนึ่งวันก็ยังดี..............
ภาคบ่าย ไปในเมือง มีโอกาสไปกราบไหว้พระธาตุหริภุญชัย  พระธาตุประจำเมือง รู้สึก
มีความสุขทุกครั้งที่ได้กราบองค์พระธาตุ  คนเมืองลำพูนเรามีบุญจริงๆ  เพราะมีคนอีก
จำนวนมากเดินทางมาจากต่างจังหวัด ทั้งใกล้และไกลเพื่อมาสักการะ สักครั้งหนึ่งในชีวิต
แต่ก็่นั่นแหละ  ตามคำสอนขององค์พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนั้น ให้ยึดมั่นและปฏิบัติ
ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอน  คือ ทำดี ละชั่ว และทำใจให้บริสุทธิ์ต่างหาก แต่การกราบไหว้
บูชาและรำลึกถึงก็เป็นการเตือนใจเราและทำให้จิตใจเราน้อมไปในทางดี  ก็ดีกว่าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเลย
ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่เกิดมาแล้วพบ คำสอนและอยู่ในสังคมชาวพุทธ ควรศึกษาปฏิบัติ
อย่าถ่องแท้ มิใช่แค่ผิวเผิน  อย่างน้อยด้วย  ทาน  ศีล  ภาวนา  ตามสติกำลังที่เราสามารถ
จะได้ไม่เสียโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์........

เขียน 08 Oct 2017 @ 23:13 () แก้ไข 08 Oct 2017 @ 23:35, ()

คำสำคัญ (Tags) #กราบไหว้#พระธาตุหริภุญชัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนา..สาธุครับ ^_^