อนุทิน 154982 - เก็จถะหวา

วันเสาร์ที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐

      วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขจากการทำกิจกรรมที่มีเป้าหมาย
มิใช่เพื่อตนเอง  การเข้าร่วมกิจกรรมที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ รักพูน พูน
(Love poon poon organic market) ตลาดเล็กๆที่ก่อตั้งมาจาก
เกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่หัวใจอินทรีย์ เราในฐานะคนรุ่นเก่าที่มีใจรัก
และเข้าใจการเกษตรแบบวิถีธรรมชาติ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรแต่
ความหมายคือเกษตรเพื่อช่วยเหลือโลกและช่วยเหลือมวลมนุษย์ หาก
โลกนี้เต็มไปด้วยพิษภัย เพราะการเกษตรที่หวังผลกำไร ไม่คำนึงถึง
สภาพแวดล้อมและอนาคตสิ่งแวดล้อมโลก ต่อไปแม้อาหารจะมีมากมาย
อุดมสมบูรณ์แค่ไหน แต่ถ้าปลอมปนไปด้วยพิษที่มีผลต่อสุขภาพและชีวิต
คนเราจะอยู่อย่างไร หมอมีความรู้ความสามารถเท่าไหร  โรงพยาบาลมี
มากแค่ไหน  ยาดี เท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้ เพราะเหมือนมนุษย์วางยาพิษใส่
ในอาหารให้กินกันเอง  โลกนี้จะอยู่ไม่ได้หากคนทำเกษตรไม่มีธรรมะ
ไม่รักโลก ไม่รักเพื่อนมนุษย์ หายนะก็ยิ่งใกล้เข้ามาไม่ต้องไปเสียเวลา
ทำนายดวงชะตาเลย เพราะก็รู้ก็เห็นกันอยู่  แต่อยู่ที่ตัวเราเองมนุษย์ทุกคนนี่เอง
ดังนั้นกิจกรรมเล็กๆนี้ จึงมีความหมายมากมาย สมควรสนับสนุนและยินดี
ที่มีกลุ่มคนร่วมกันคิดทำ  ขอร่วมบุญด้วยจนกว่า...คนร่วมโลกจะเข้าใจ
และเปลี่ยนแปลง...อย่างน้อยๆ ก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่นี่ ตลาดรักพูนพูน เมืองลำพูนเรา

เขียน 08 Oct 2017 @ 21:59 () แก้ไข 08 Oct 2017 @ 22:20, ()

คำสำคัญ (Tags) #เกษตรอินทรีย์#ตลาด#รักพูน พูนความเห็น (0)