อนุทิน 154962 - ต้นโมกข์

สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการอาบน้ำ หรือดูแลร่างกาย

มีคำศัพท์หลายตัวที่ยังออกเสียงผิดๆอยู่นะครับ เช่น

1. towel ไม่ใช่อ่านว่า ทาวเวล หรือ โทเวล นะครับ แต่ออกเสียงว่า ทาวเอิล ครับ

2. robe ไมได้อ่านว่า โรเบ นะครับ แต่ออกเสียงว่า โรบ ครับ

3. swab ไม่ได้อ่านว่า สแวปนะครับ แต่ออกเสียงว่า สวอป ครับ

4. ฯลฯ

จาก Istyle.guru


เขียน 06 Oct 2017 @ 18:40 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

อ่านผิดมานานแล้วครับขอบคุณกับคำศัพท์ อ.ต้นมากๆ ที่เคยสอนเคยอ่านมา กับคำศัพ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ