อนุทิน 154955 - ต้นโมกข์

วัฒนธรรมแห่งการยกเว้นโทษกับชนชั้นนำปกครองไทย: สัมภาษณ์กับพวงทอง ภวัครพันธุ์ ตอนที่ 8

เครือข่ายของชนชั้นปกครอง (ต่อ)

“แต่กับคนไทย การช่วยเหลือคนที่ประสบกับปัญหาโดยการให้ออกจากคุก หรือนำเสนอค่าชดเชยเป็นความเพียงพอ เมื่อสิ่งนี้ได้ทำสำเร็จ อย่าไปคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจ เขาอาจให้คำอธิบายว่าเพราะคนที่มีอำนาจนั้น ถ้าคุณไปตามเอาผิดจากเขา อาจพบกับข้อขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกก็ได้ คนที่มีอำนาจมักจะแก้แค้น หรือตอบโต้ แล้วทำให้โอกาสใดๆที่จะสร้างการไกล่เกลี่ย, ความสมานฉันท์, หรือพัฒนาประชาธิปไตย จะถูกทำให้หยุดลงเดี๋ยวนั้นทันที”

แน่นอนว่าพวงทอง ไม่เห็นด้วยกับการคิดแบบนี้ หรือความเชื่อทำนองนี้ คำอธิบายของเธอคือการมองว่านักสิทธิมนุษยชน, สันติภาพ, และชนชั้นสูงเป็นพวกเดียวกันในสังคมไทย เราจะต้องขยายกรอบความคิดในการมองชนชั้นสูงเสียใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่นักการเมือง หรือนักธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักวิชกา, นักกิจกรรมทางสังคม, องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (NGO) ฯลฯ

“ชนชั้นสูงในสังคมไทยเพียงแค่เห็น ก็รู้แล้วว่าเป็นชนชั้นสูง ด้วยมีอยุ่จำนวนน้อย และพวกเขารู้จักกันเอง ชนชั้นสูงจะเกี่ยวข้องก็ได้มิตรภาพ, ญาติๆ, และมีประสบการณ์กับการช่วยเหลือกันและสนับสนุนกันมาก่อน ด้านที่มืดของเส้นสายทำให้พวกเขายากที่จะดำรงความยุติธรรม ดังนั้นเหตุผลที่พวกเราเห็นนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน และสันติภาพพยายามไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็รู้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง”

“ฉันอยากจะให้คุณมองชนชั้นสูงว่าเป็นพวกเดียวดาย และถูกสร้างมาโดยเส้นสายในระบอบอุปถัมภ์ และความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เส้นสายเหล่านี้ทำให้การเมืองไทยบางครั้งก็เป็นด้านบวก และบางครั้งก็เป็นด้านลบ โดยเฉพาะเป็นองครักษ์ของวัฒนธรรมการพ้นผิด วัฒนธรรมการพ้นผิดนี้โดยตัวมันเองจะอยู่ภายในระบบเครือข่ายและเส้นสายของชนชั้นสูงที่มีอยู่เพียงนิดเดียว

แปลและเรียบเรียงจาก ไม่มีชื่อผู้แต่ง. Culture of impunity and the Thai ruling class: Interview with Puangthong Pawakapan

เขียน 05 Oct 2017 @ 14:06 ()


ความเห็น (0)