อนุทิน 154942 - เก็จถะหวา

วันพุธที่  ๔  เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐

       เด็กๆสนุกสนานมาก เพราะจะมีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  ก่อนจะปิดเทอม
เด็กๆ ความสุขของพวกเขาคือได้เล่น ได้ปลดปล่อยพลัง  อยู่ที่ผู้ใหญ่ว่าจะให้การสนับสนุน
อย่างไร  ให้เขาได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ อย่างมีเป้าหมายนั่นคือกุศโลบาย ให้เขาได้มีประสบการณ์
การทำงานร่วมกันเป็นทีม  การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  ฝึกฝนความมีน้ำใจนักกีฬา ตั้งแต่
การฝึกซ้อม ทักษะการเล่น  ความมุ่งมั่น  มานะอดทน  ตั้งใจ  ระเบียบ วินัย  รับผิดชอบ  เขาจะเกิดขึ้นเอง
โดยอัตโนมัติ  มิได้มุ่งหวังแต่ชัยชนะเท่านั้น  นี่แหละสิ่งที่เรามุ่งหวังให้เกิดกับเด็ก  วันนี้ฝนตกและแดดออก
สลับกันไปมา  หวังว่าเด็กๆ  จะแข็งแรงพอต้านทานสภาพอากาศแบบนี้ได้  ส่วนครูนั้นวันนี้ขอเป็นคนสังเกต
การณ์อยู่ห่างๆ  คะแนนสอบยังก่อยังเป็นงานที่คั่งค้างเพราะมัวซ้อมนักเรียนไปแข่งทักษะ คิดว่าวันนี้แหละ
คงมีเวลาตรวจรวบรวมคะแนนเสียที  หุหุหุในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

เขียน 04 Oct 2017 @ 16:21 () แก้ไข 06 Oct 2017 @ 06:39, ()

คำสำคัญ (Tags) #กีฬาสี#สนุกสนาน#ปิดเทอม#แข่งขันความเห็น (0)