อนุทิน 15494 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนที่มีใจดี ศีลต้องดี
ศีลดีจะทำให้ “ใจดี”
คนที่มีใจดีคือคนที่ห่างจากกิเลส ไกลจากตัณหา ไม่ต้องพึ่งพาอารมณ์โลภ โกรธ หลง ในการดำเนินชีวิต ศีลนั้นเองจะช่วยให้เราดับทั้งกิเลสและตัณหาได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)