อนุทิน 15494 - ปภังกร Happinesss

คนที่มีใจดี ศีลต้องดี
ศีลดีจะทำให้ “ใจดี”
คนที่มีใจดีคือคนที่ห่างจากกิเลส ไกลจากตัณหา ไม่ต้องพึ่งพาอารมณ์โลภ โกรธ หลง ในการดำเนินชีวิต ศีลนั้นเองจะช่วยให้เราดับทั้งกิเลสและตัณหาได้

เขียน 16 Jul 2008 @ 23:17 ()


ความเห็น (0)