อนุทิน 15492 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ตามสัจธรรมแห่งธรรมชาติอันประเสริฐได้กล่าวไว้อย่างจริงแท้แน่ว่า “เป็นไปไม่ได้ที่สิ่งสกปรกจะทำให้สิ่งอื่นสะอาดได้” ดังนั้นครูจึงต้องเป็นคุณครูผู้ “สะอาด” เพราะสิ่งที่สะอาดเท่านั้นจึงจะชำระความสกปรกได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)