อนุทิน 154900 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ประชุมกรรมการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จ.หนองคาย ปรับปรุง ๒๕๖๑

ท่าน นายก อบต. ท่านหนึ่งบอก ประดิษฐ์คำเยอะ  คำย่อเยอะ

สถานีอนามัย  หน่วยบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  primary care cluster (PCC) secondary care cluster (SCC)

ไม่ทันขาดคำ  มาใหม่ค่ะท่าน  พชอ.  กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  นายอำเภอเป็นประธาน  ^_,^ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

จริงด้วย

คำย่อเยอะมาก

555 

รพสต สรพ 555

เขียนเมื่อ 

สพร    555

เขียนเมื่อ 

ก.สธ. เจ้าแห่งคำย่อค่ะ อ.ขจ.

สรพ. สถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล มาสายย่อ คล้าย สธ. ค่ะ