อนุทิน 154859 - จิรัชยา หงษ์คำ

รุ้งกินน้ำ 

เราสามารถมองเห็นรุ้งกินน้ำจากที่ที่มีละอองน้ำในอากาศมากและมีแสงแดดส่อง เช่น บริเวณน้ำตก หรือจากการที่สร้างขึ้นมาเอง เช่น การใช้กระบอกฉีดน้ำมาฉีดเมื่อหันหลังให้ดวงอาทิตย์จะเห็นรุ้งกินน้ำเล็กๆปรากฏอยู่ที่ละอองน้ำ 

ไม่จำเป็นเสมอไปว่ารุ้งกินน้ำจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณฝนที่ตกเท่านั้น หากยังเกิดขึ้นได้ในบริเวณน้ำตก หรือบริเวณที่มีละอองน้ำจำนวนมากอยู่รวมกันโดยที่นั่นมีละอองน้ำล่องลอยในอากาศ  และแสงแดงทะลุผ่านก็ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำ

เขียน 23 Sep 2017 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)